مرتب سازی بر اساس:
موقعیت مکانی
جام گل ترحیم
کارا فلاور ( تهران مرکز )

2,100,000

تومان

جام شیشه ای
گالری گل راما ( تهران شرق )

1,500,000

تومان

سبد گل ترحیم
مالکی ( تهران غرب )

2,500,000

تومان

تاج گل شیک
کارا فلاور ( تهران مرکز )

1,700,000

تومان

مراسم ترحیم
گلفروشی مالکی ( تهران غرب )

3,000,000

تومان

تاج گل
گلفروشی مالکی ( تهران غرب )

2,000,000

تومان

تاج گل ترحیم زیبا
گل نرگس ( تهران جنوب )

3,000,000

تومان

تاج گل یک طبقه
گلستان نور ( تهران مرکز )

1,850,000

تومان

تاج گل یک طبقه لوکس
گلستان نور ( تهران مرکز )

3,300,000

تومان

3,800,000 تومان
تاج گل دوطبقه فانتزی
گلستان نور ( تهران مرکز )

2,600,000

تومان

تاج گل
شهلا گل ( تهران شرق )

850,000

تومان

تاج گل ارتفاع دو متر
شهلا گل ( تهران شرق )

1,400,000

تومان