مرتب سازی بر اساس:
موقعیت مکانی
سبد خواستگاری
گلسرا رامین ( شهر ری جنوب )

1,000,000

تومان

سبد گل خواستگاری
گلسرا رامین ( شهر ری جنوب )

750,000

تومان

سبد گل خاص.شیک.
گلکده مریم ( تهران جنوب )

650,000

تومان

700,000 تومان
سبد گل خاص ومتفاوت با گلهای هلندی
گلکده مریم ( تهران جنوب )

930,000

تومان

990,000 تومان
سبدگل
رز سفید ( تهران شرق )

200,000

تومان

خواستگاری تولدمهمانی افتتاحیه
رز سفید ( تهران شرق )

2,400,000

تومان

سبدگل خواستگاری   بله برون تولد
رز سفید ( تهران شرق )

1,300,000

تومان

سبدگل گل رز
رز سفید ( تهران شرق )

750,000

تومان

سبدگل رز
رز سفید ( تهران شرق )

1,100,000

تومان

سبدگل خواستگاری و تولد
رز سفید ( تهران شرق )

2,200,000

تومان

سبد گل سفارشی
رز سفید ( تهران شرق )

1,600,000

تومان

سبدگل رومیزی
گل سلین ( مشهد )

600,000

تومان

650,000 تومان