مرتب سازی بر اساس:
موقعیت مکانی
بن‌سای فیکوس 1.5 کیلویی
گلستان نور ( تهران مرکز )

1,075,000

تومان

1,450,000 تومان
بنسای نانا
گل پارمیس ( تهران غرب )

360,000

تومان

370,000 تومان
گلدان بن سای
ارشیدا گل ( تهران شمال )

430,000

تومان

گلدان بن سای
کارا فلاور ( تهران مرکز )

320,000

تومان

450,000 تومان
گلدان بن سای
کارا فلاور ( تهران مرکز )

800,000

تومان

950,000 تومان
گلدان بن سای تنه دار متوسط
گلستان نور ( تهران مرکز )

570,000

تومان

750,000 تومان
درخچه بن سای(میخک هندی)
گلکده مریم ( تهران جنوب )

500,000

تومان

540,000 تومان