مرتب سازی بر اساس:
موقعیت مکانی
بن سای
ارشیدا گل ( تهران شمال )

1,200,000

تومان

بن سای سم اسبی
ارشیدا گل ( تهران شمال )

250,000

تومان

آدنیوم
ارشیدا گل ( تهران شمال )

145,000

تومان

بن سای زیبا
کارا فلاور ( تهران مرکز )

1,200,000

تومان

بنسای با گلدون مسی
ارشیدا گل ( تهران شمال )

480,000

تومان

میخک هندی
ارشیدا گل ( تهران شمال )

350,000

تومان

بنسای نانا
گل پارمیس ( تهران غرب )

360,000

تومان

370,000 تومان
گلدان بن سای
ارشیدا گل ( تهران شمال )

495,000

تومان

گلدان بن سای
کارا فلاور ( تهران مرکز )

320,000

تومان

450,000 تومان
گلدان بن سای
کارا فلاور ( تهران مرکز )

800,000

تومان

950,000 تومان
گلدان بن سای تنه دار متوسط
گلستان نور ( تهران مرکز )

570,000

تومان

750,000 تومان
درخچه بن سای(میخک هندی)
گلکده مریم ( تهران جنوب )

500,000

تومان

540,000 تومان