مرتب سازی بر اساس:
موقعیت مکانی
گلدان بتنی کوچک
ارشیدا گل ( تهران شمال )

73,000

تومان

گلدان فلزی
ارشیدا گل ( تهران شمال )

185,000

تومان

برگ بیدی صورتی
ارشیدا گل ( تهران شمال )

165,000

تومان

زامیفولیا
ارشیدا گل ( تهران شمال )

490,000

تومان

کروتن هفت رنگ
گلکده مریم ( تهران جنوب )

250,000

تومان

270,000 تومان
گلدان سرامیکی
سفال سرامیک لالجین ( تهران شمال )

350,000

تومان

سانسوریا
گلکده مریم ( تهران جنوب )

350,000

تومان

380,000 تومان
گلدان سرامیکی مشکی
سفال سرامیک لالجین ( تهران شمال )

260,000

تومان

سانسوریا مهتابی
گل پارمیس ( تهران غرب )

230,000

تومان

250,000 تومان
سانسوریا ابلق
گل پارمیس ( تهران غرب )

650,000

تومان

سانسوریا
شهلا گل ( تهران شرق )

1,350,000

تومان