مرتب سازی بر اساس:
موقعیت مکانی
گل مراسم بله برون
کارا فلاور ( تهران مرکز )

3,000,000

تومان

کیفی
رز سفید ( تهران شرق )

650,000

تومان

سبدگل نامزدی
مجیدگلی ( تهران شرق )

700,000

تومان