مرتب سازی بر اساس:
موقعیت مکانی
استند تور و گل
مجیدگلی ( تهران شرق )

3,500,000

تومان

استندگل
مجیدگلی ( تهران شرق )

1,200,000

تومان

سبد تابلو ایستاده مصنوعی
مجیدگلی ( تهران شرق )

200,000

تومان

باکس بهاره
مجیدگلی ( تهران شرق )

500,000

تومان

بوم گل۲طبقه
مجیدگلی ( تهران شرق )

2,000,000

تومان

سبد گل طرح کیک
مجیدگلی ( تهران شرق )

600,000

تومان

دسته گل،حلقه سر،حلقه
مجیدگلی ( تهران شرق )

700,000

تومان

سبد روی میز واستند ایستاده
مجیدگلی ( تهران شرق )

1,500,000

تومان

دسته گل عروس
مجیدگلی ( تهران شرق )

350,000

تومان

استند گل
مجیدگلی ( تهران شرق )

1,000,000

تومان

گل مراسم بله برون
کارا فلاور ( تهران مرکز )

3,000,000

تومان

سبد گل رومیزی
مجیدگلی ( تهران شرق )

1,000,000

تومان