مرتب سازی بر اساس:
موقعیت مکانی
مینی دیش گاردن ساکولنت
ارشیدا گل ( تهران شمال )

1,950,000

تومان

پتوس
ارشیدا گل ( تهران شمال )

370,000

تومان

گیاه مقاوم
ارشیدا گل ( تهران شمال )

340,000

تومان

پتوس نئون
ارشیدا گل ( تهران شمال )

285,000

تومان

گیاهان مدرن
ارشیدا گل ( تهران شمال )

750,000

تومان

گلدان شامادورا
گل پارمیس ( تهران غرب )

350,000

تومان

360,000 تومان
گلدان آرالیا
رز سفید ( تهران شرق )

250,000

تومان

گلدان شومادرا
رز سفید ( تهران شرق )

320,000

تومان

گلدان انتریم
رز سفید ( تهران شرق )

240,000

تومان

سبزه نارنج
ارشیدا گل ( تهران شمال )

100,000

تومان

گیاه دراسینا
ارشیدا گل ( تهران شمال )

120,000

تومان

گلدان زامیفولیا
ارشیدا گل ( تهران شمال )

980,000

تومان