آیتم های به کار رفته در این محصول: گل گلایول, گل آلسترومریا, گل آنتوریوم, سایر