آگلونما برفی گیاهی است که در نور غیر مستقیم و کامل خورشید بیشترین رشد خود را دارد بنابراین توصیه می شود محل نگهداری گیاه دارای هشت ساعت نور مناسب خورشید و گلدان آن در فاصله دو متری پنجره های نورگیر خانه باشد ( طبیعتا پنجره های جنوبی بهتر هستند ).

برای آنکه اگلونما سفید شما بتواند به بهترین نحو ممکن نور خورشید را جذب کند پیشنهاد می شود یک روز درمیان گلدان آن را 180 درجه بچرخانید تا نور خورشید به شکل بهتری در دسترس برگ های گیاه تان قرار بگیرد.

چگونه متوجه شویم نور محل نگهداری اگلونما مان مناسب نیست ؟

اگر مشاهده می کنید که به صورت کامل رشد آگلونما متوقف شده است و برگ ها سبزینگی خود را از دست داده اند، تردید نداشته باشد که نور دریافتی گیاه بسیار کم می باشد و می بایست هر چه سریعتر شرایط نوری گیاه خود را بهبود دهید.

از سویی دیگر اگر روی برگ های گیاه تان نقاط سوختگی را مشاهده می کنید که این نقاط نه عسلک مانند هستند و نه حاشیه ای زرد آنها را احاطه کرده است، در نظر خود داشته باشید که برای احیا تنها کافیست فاصله گلدانش را تا پنجره کمی افزایش دهید.