توضیحاتی در مورد بن سای کراسولا سم اسبی

گیاه بن سای کراسولا سم اسبی گیاهیست بسیار زیلا با برگ های سخت و ضخیم لوله ای و حالت کلی درخت و بسیار زیبا با ساقه ی ضخیم و چوبی و شبیه به تنه ی درخت.

نور مورد نیاز بن سای کراسولا سم اسبی

نور مورد نیاز برای نگهداری بن سای کراسولا سم اسبی نور غیر مستقیم آفتاب می باشد.این گیاه در نور کم نیز دوام می آورد و سبز بودنش را حفظ می کند اما اگر نور مستقیم خیلی زیادی داشته باشد لبه ی برگ های این گیاه رنگ قرمز زیبایی به خود می گیرد. و رشد بسیار خوبی خواهد داشت.

دمای نگهداری بن سای کراسولا سم اسبی

برای نگهداری از بن سای کراسولا سم اسبی به دمای متعادل داخل منزل و گلخانه در فصل زمستان و تابستان نیاز داریم یعنی گرما در زمستان و یرما در تابستان.اما این نکته نیز قابل بیان است که این گیاه نسبت به سرما و گرما مقاومت بسیار بسیار زیادی دارد و بسیار مقاوم است.

آبیاری بن سای کراسولا سم اسبی

گیاه بن سای کراسولا سم اسبی به هفته ای یک الی دوبار در فصل سرما و هفته ای سه ۴ مرتبه در فصل گرما نیاز دارد و در حالت کلی هر موقع سطح خاک این گلدان خشک شود نیاز به آبیاری دارد و به آبیاری کم و زیاد نیز حساسیت ندارد و بسیار مقاوم است.

خاک مناسب بن سای کراسولا سم اسبی

این گیاه به ترکیبی از خاک باغچه و ماسه و کمی کود نیاز دارد.یعنی این گیاه از گیاهان خاک سنگین به حساب می آید و در خاک سنگین به رشد قوی و کامل خود می رسد و رنگ طبیعی خود را حفظ می کند.

تکثیر گیاه بن سای کراسولا سم اسبی

تکثیر این گیاه از طریق برگ و قلمه ساقه و برگ صورت می گیرد . به این صورت که قلمه دو سه بندی و یا برگ این گیاه را در بستر کاشت کوکوپیت و پیت ماس و پرلیت و یا ماسه و پیت ماس یا کود در دمای خنک و نور متوسط نگهداری می کنند تا ریشه دهد و به گلدان بزرگ تر انتقال می یابد.