آیتم های به کار رفته در این محصول:
گل گلایول, گل آلسترومریا, گل آنتوریوم, سایر