گیاه برگ انجیری یا مونسترا دلسی یوسا (monesteradeliciosa) یا برگ پنجه شیری، از خانواده شیپوری‌ها، گیاهی است که در جنگل‌های انبوه گرمسیری جنوب مکزیک و پاناما رشد می‌کند. برگ‌های این گیاه، پهن و دارای بریدگی‌های عمیق است.