گیاه کردلین بومی آسیای شرقی بوده و دارای گونه های متعددی می باشد که به حدود ۱۵ گونه می رسد و از خانواده درختچه های همیشه سبز به شمار می آید. این گیاه به دلیل نوع برگ هایی که دارد از ظاهری خیره کننده برخوردار بوده و در صورت شرایط مناسب رشد ارتفاع آن به حدود ۱۰۰ سانتی متر می رسد.