گیاه زیبا و مدرن اریکا ،رنگ گلدان قابل تغییر به سلیقه مشتری می باشد نیاز به نور غیرمستقیم دارد هفته ای دوبار ابیاری ارسال دو روز بعد از ثبت سفارش انجام می شود